top of page
go back to work portfolio
HJEM

(Tekst direkte kopiert fra fagbokforlaget.no)

Fag: Norsk
Trinn: Vg2
Læreplan: Fagfornyelsen (NOR01-06)
Komponenter: Lærebok, nettressurs

NORSKBOKA er et helt nytt læreverk for norskundervisningen på yrkesfag. Verket er utviklet til fagfornyelsen, og i tråd med den nye læreplanen har det fokus på yrkesretting, dybdelæring og de tverrfaglige temaene. Språket er direkte og eksemplene er relevante og elevnære. (...)

 
2020 / 2021
Jeg har illustrert bokas 10 dobbeltoppslag, som skal fortelle om hva "kapittelet" / delen handler om.
 
Boka er delt opp i 6 deler, hvor hver del handler om en tekstsjanger. De ulike delene i boka er: Informasjon, Argumentasjon, Fiksjon, Språk og Kultur, i tillegg til en verktøykasse og en tekstsamling. Illustrasjonene er detaljerte myldretegninger, med flere kulturreferanser og små morsomme detaljer. 
 
Hver del har i tillegg et skrivebordoppslag (4 til sammen), som skal gi et kort sammendrag om hva eleven skal lære om (f.eks. viktige begreper, og tankekart). Skrivebordoppslagene har små detaljer som endres for hvert nytt kapittel (f.eks. klokkeslett, plasseringer og nye småting).  

Jeg har forsøkt å lage illustrasjonene livlige og engasjerende for videregående elever. Jeg ønsket å lage tegninger og karakterer som elevene kunne relatere til, og gjerne kjenne seg igjen i. Små detaljer som kan gi en personlig tilnærming og engasjement til faget. På denne måten kan faget kanskje føles mer nyttig og relevant for det kommende arbeidslivet til en yrkesfagelev.
Del 1: INFORMASJON
Del 2: ARGUMENTASJON
 
Del 3: FIKSJON
 
 
Del 4: SPRÅK OG KULTUR
 
 
 
Del 5: VERKTØYKASSA
 
 
 
Del 6: TEKSTSAMLING
 
 
 
 
bottom of page