top of page

Johanna Warberg, KHiO

BAGI1

Grafisk design:

Designe vinyl til "Noise:Lab 2020"

Illustrasjon:

Kurs i silketrykkverksted

Grafisk design:

Plakat til "Noise:Lab"

Illustrasjon:

"Unnatural history" (fake history)

Illustrasjon:

"Unusual ways to be boring"

Bevegelig grafikk:

Animasjon til diktet "Jævla nabo"

Designfag

Grafisk design:

Plakat til "Noise:Lab"

Bevegelig grafikk:

Reklame til "Noise:Lab"

Illustrasjon:

"De sovende åpner dørene sine"

Kurs i karikatur m. Siri Dokken

bottom of page